2011-08-25 19:21 #0 av: MajaL

Jojk är det samiska ordet för sång. Jojk är samernas folksång som även haft en betydelse i deras religion.

Bakgrund

Jojk sägs vara Europas äldsta musikform. Trots det har jojk inte alltid ansets tillräckligt fint för att kallas musik. Under 1600-talet började kyrkan anse att jojk tillhörde häxkonster och trolldom. Den dansk-norske kungen Christian IV gick så långt att han 1609 lät meddela att den som utövar samiska trollkonster ska dömas till döden.

Personjojken

Förr så hade varje person en egen jojk, många hade flera jojkar.

Om två människor hamnar i osämja, så kan man sätta nedvärderande partier i motpartens jojk. Man kan även hylla den man är kär på samma vis.

Jojk handlar många gånger om viktiga saker man inte vill ska glömmas bort, dramatiska händelser som att någon nära dör eller blir sjuk till exempel.

Filosofi och tro

Jojken skapar en kännslomässig koppling mellan människa, djur och natur. När man jojkar, så blir man snarare en del av det man jojkar. Man jojkar inte om något, så som man gör när man sjunger något annat modernt. Man snarare lever upp jojken.

Den samiska världsåskådningen har sin grund i shamaniskmen.

Teknik

Man använder i synnerhet bröstklang och huvudklang i jojk. Man håller rösten uppe högt i halsen hela tiden. Samtidigt kan man pressa ner tonerna så de blir låga och mjuka.

Det krävs en stark energi och en stark röst för jojk. Samtidigt beskrivs ofta sången för klanglös och påminner om ett barns sångstämma.

Man kallar ibland jojk för "klämsång" just eftersom man pressar rösten så högt upp i halsen.

Några artister som använder jojken idag

Artister som jojkar eller använder sig av jojk idag är till exempel Sofia Jannok, Mari Boine, Girls of Angeli, Johan Märak och Wimme Saari.

Källor:

Wikipedia

Samer.se

Barockbloggen

Bild: Kimberli Mäkäräinen

Bild: Kirkens Informasjonstjeneste