2012-05-22 13:42 #0 av: Leramani

Vad är egentligen "falsk" och "ren" sång, och kan man rent tekniskt säga att det över huvud taget finns? Här får du bakgrundsinformation till vad det faktiskt innebär att sjunga rent och tips för hur du ska lära dig det.

Alla kan sjunga rent - egentligen

Först och främst får vi börja med att konstatera att falsksång egentligen inte finns! Men i vår kultur har vi (läs någon för lääänge sedan) bestämt att vi alla ska sjunga och spela enligt ett system, ett så kallat tonsystem, med toner som man placerat i ett visst avstånd till varandra i det så kallade frekvensområdet*. Dessa frekvenser kallas toner, men inte de andra frekvenserna som finns! Det finns nämligen massor med frekvenser mellan tonerna, som man också kan sjunga men som i detta accepterade system blir "falska". De är dock i själva verket inte falskare än de frekvenser som man bestämt att kalla toner.

Okej. Om vi då accepterar tonsystemet så finns det toner och tonintervall vi ska sjunga för att sjunga "rent".  Varför behöver man göra det?

Helt enkelt för att man ska kunna sjunga tillsammans och spela på instrument så att det låter harmoniskt ihop.

Att sjunga orent

Man kan sjunga orent av flera olika anledningar. Det vanligaste är att man inte hör skillnaden mellan den ton man sjunger och den ton som t ex kompet spelar, eller som de andra i kören sjunger. En mycket liten del av befolkningen, färre än en på tusen, har svårigheter att höra frekvenser i musik och tal och som inte går att bota. Alla andra har utrustning för att kunna sjunga rent.

Ett annat slags dåligt gehör** är otillräcklig vana, man har helt enkelt inte sjungit tillräckligt mycket eller har inte haft någon bra förebild att lyssna på, och har då inte fått ett bra gehör. Detta går att ändra på med träning, ofta rätt lite träning.

Man kan också ha lärt in ett sätt att sjunga som gör att man sjunger orent. Man kan t ex sjunga med för mycket tryck i utandningsluften, mot stämbanden, vilket kan göra att man ständigt sjunger en lite för hög ton. Om man har dåligt med lufttryck, blir tonen för låg och otät.

Hur sjunger man rent?

Att sjunga rent är alltså att kunna höra sin egen röst och jämföra den med en annan ton, från en annan person, eller från ett instrument, och då kunna sjunga samma ton. För att lära sig det behöver man lära sig att hantera sin röst, att både göra ljud och kunna höra och jämföra olika toner. Det finns sätt att öva upp sitt gehör.

  • Ett enkelt sätt är att ta ett instrument, göra toner med det och härma dem med rösten tills man hör att det blir samma ton.
  • Man kan spela in toner och sedan lyssna och försöka sjunga samma ton.
  • Man kan också sjunga med andra och få deras hjälp att höra när man sjunger samma ton.
  • Man kan sjunga tillsammans med musik man gillar, och lyssna noga och försöka hitta samma toner. Tänk på att inte ha för hög volym, så att du hör din egen sång tydligt.
  • Man kan gå till en sångpedagog, som kommer att ge en liknande övningar.

Sjunger man orent på grund av felaktig sångteknik är nog bästa taktiken att gå till en sångpedagog och lära sig andning och avspänning. Alternativt kan man göra andningsövningar.

anm:

* Röstens frekvensområde omfattar alla olika frekvenser vi människor kan göra med rösten. Tänk dig alla toner som finns på ett stort piano och också alla toner som finns mellan tangenterna. För mera information se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_toner

** Gehör kallar vi förmågan att utan instrument eller hjälpmedel, enbart i huvudet "höra" en frekvens och kunna identifiera den och reproducera den med vår egen röst. Absolut gehör är att kunna höra en frekvens och säga exakt vilken ton det är.

Artikelbild: Kevin N. Murphy