Konsert och uppträdande

Är detta falsett?

2013-07-19 21:25 #0 av: [lenniiis]

Spola fram till 07:23 - Nicks höjning, är det bara lite som är falsett, är allt falsett eller är inget falsett?

Anmäl
2013-07-19 21:43 #1 av: Inkanyezi

Nej, det är inte falsett, men tonen ligger högt uppe i munnen.

Jag har en låt med en tenor som jag känner, Viqui, och som jag tycker är den bästa tenor jag någonsin har hört, där kan de mest namnkunniga slänga sig i väggen.

Låten är ett potpurri av tre, Natalí, Tenía una guitarra och La Nave del Olvido.

I den tredje låten, La Nave del Olvido, när han sjunger "espera un poco, un poquito más" sjunger han falsett på "i" i "poquito" och det första i "felicidad". Där kan du höra hur en väl kontrollerad falsett låter.
http://web.comhem.se/~u77479609/03-Natali.mp3

Falsetten ligger nere i halsen, med klangbotten både i munhålan och bröstet. Och när man hör den där tonen "live" utan förstärkning är det som om taket skulle lyfta sig.

Anmäl
2013-07-19 22:40 #2 av: [lenniiis]

#1 Jag som alltid har trott att det är falsett när det låter så... Då sjunger alltså MIKA inte i falsett? Vad menas med högt uppe i munnen då? Vart brukar tonen ligga?

Jasså, är det DET som är falsett?! Vad snopet! Väldigt vackert i alla fall :)

Anmäl
2013-07-20 00:20 #3 av: Leramani

Falsett ligger väldigt nära joddling, känns det som.


Anmäl
2013-07-20 06:58 #4 av: Inkanyezi

Det är ju stämbanden som skapar tonen, och falsetten är en översvängning, där grundsvängningen är dämpad, alltså att  "strängen", stämbanden, åstadkommer en "flageolett", ungefär som när man på en gitarr- eller fiolsträng bara nuddar fingret vid halva eller tredjedelen av strängen för att dämpa grundtonen och bara låta övertonerna komma fram med strängen i övrigt fri.

Om du lyssnar om Viqui några gånger, så kanske du kan höra att hans register med brösttoner täcker också tonhöjden för falsetten. Han använder falsetten för att få fram en viss klang, inte för att komma högre.

Bröstet, magstödet, bär längre än tonen som mest har sin klangbotten uppe i munhålan. Det är också mindre ansträngande, kanske mest en träningssak, men en driven sångare anstränger inte rösten. När klangen mest ligger uppe i huvudet och magstödet saknas bär tonen inte lika långt, och det är också mer ansträngande. Visserligen ligger en stor del av klangen vid mycket höga toner där uppe, men inte bara i munhålan, utan liksom i "hela huvudet", också i näskaviteten.

Den stora skillnaden när man saknar bukstödet är nog ändå ansträngningen, vilket man kan känna av när man har sjungit mycket på det sättet. Det är inte ovanligt att främst otränade sångare sjunger så, men det kan drabba också den som är väl tränad, men som går utanför sitt register.

Precis hur det går till mekaniskt i kroppen att stänga av klangen nerifrån buken, i lungor och luftrör, det vet jag inte, men att det är ansträngande är helt klart.

Anmäl
2013-07-20 10:19 #5 av: [lenniiis]

Oj! Vad kunnig du är! Är du utbildad eller bara väldigt påläst? :D Tror att jag förstår.... Haha :D

Anmäl
2013-07-20 13:51 #6 av: Leramani

Ett sådant vetenskapligt sätt att beskriva det,  är inte till mycket hjälp för de som behöver veta det.  Kan #4 säga samma sak i formen av instruktion som sångaren kan förstå?

Anmäl
2013-07-20 14:22 #7 av: Inkanyezi

#5 Nej, inte utbildad, bara ganska gammal och nyfiken på många saker.

#6 Nej, det ska en sångpedagog till att göra det. Det är en pedagogisk fråga, och har inte fullt så mycket med fysiken kring tonbildningen att göra.

Jag tror att det handlar mycket om att lyssna och att öva, men att man nog bör ha hjälp av en god pedagog innan man ger sig in på avancerade övningar av det här slaget. Viqui är utbildad, och falsettsången har han lärt sig av en mexikansk lärare, där falsettsång förekommer mycket bland mariachi:
http://www.youtube.com/watch?v=cNRyJZzo9Ms

Videon ovan innehåller ett flertal falsettsjungna toner som är ganska lätt att höra, och de är typiska för mariachimusik, men bara i den första låten, Malagueña. Den andra sångaren sjunger inte falsett i Cucurrucucú Paloma.

Harry Belafonte sjunger däremot falsett när han sjunger Cucurrucucú Paloma, dock inte med det tryck som Viqui har eller med lika god kontroll. Viqui glider helt sömlöst över mellan falsett och vanlig sång.
Harry Belafonte:  http://www.youtube.com/watch?v=gjuAC0JbKpc
Joan Baez sjunger också falsett i samma sång.
Joan Baez:  http://www.youtube.com/watch?v=7xl84wjM8z8

Särskilt tydligt är det i andra tagningen av "ay ay ay ay Ay" dår hon glider över i falsetten. Där finns också ett litet tips att hämta om hur man hittar den. Man sjunger alltså i grundton den ton som ska glida över i falsett, men formar klangbotten för falsetten, som ligger oktaven över.

Ofta börjar man med den högre tonen som grundton och låter sedan stämbandet slappna av, så att det börjar svänga sträckt för oktaven under, men i falsett. Stämbandets sträckning är alltså samma som för oktaven under, och stämbandet svänger med mitten "fast", När man har övat upp det väl är falsetten mer vilsam än samma ton sjungen med full "timbre"- klangfärg.

Karakteristiskt för falsetten är alltså att den är en tämligen ren ton, utan mycket översvängningar, medan stämbandet normalt, likt en sträng har en serie översvängningar i främst kvinten över oktaven, en svängning som går bort när tonen glider över i falsett och huvudsakligen oktaven hörs.

Wikipediasidan om flageolett förlkarar grundsvängning och översvängningar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flageolett_%28spelteknik%29

Anmäl
2013-07-20 16:46 #8 av: Inkanyezi

Sopraner använder inte sällan falsetten kanske till stor del för att lasta av stämbanden, eftersom det faktiskt är mindre ansträngande. Det kan vara svårt att höra när en skicklig sopran glider över i falsett, men det typiska är nästan alltid att klangfärgen blir renare, mer flöjtlik - eller kanske mer likt att spela på såg, vilket alltid sker på flageoletter.

Och i många fall handlar det just om att åstadkomma den speciella klang som falsetten ger, den rena, flöjtlika tonen. Att växla fram och tillbaka mellan falsett och sång med full klang kräver mycket träning, för att man ska kunna göra växlingen sömlöst.

En sångerska som behärskar falsett helt suveränt är Nana Mouskouri:
http://www.youtube.com/watch?v=4_SA1cegm38

Sedan finns det en eller annan som sjunger uteslutande falsett och är mycket skickliga:

Anmäl
2013-07-20 17:55 #9 av: Leramani

Falsettsångaren på slutet , Läckert :)

Inkanyesi:

Jag undrar då hur/var du fått info om att "Stämbandets sträckning är alltså samma som för oktaven under, och stämbandet svänger med mitten "fast","   Det låter  fel för mig,  stämbanden kan knappast svänga med mitten fast.  Musklerna är längsgående.

Min uppfattning är att vid falsett vibrerar endast yttersta kanten av stämläpparna, fast sträckningen är inställd för en mörkare ton. 

Kvinnor kan sällan få till en falsett, eftersom det är mindre skillnad i sträckning ju högre tonlägena blir. De kvinnor som kan fixa en juste falsett har mörkt altläge.  Nana Mouskori är en av mina gamla favvisar men falsetten hon gör låter för mig som en lite piano dolce, inte falsett alls.  Det där kan jag också göra utan att vara i närheten av falsett.


Anmäl
2013-07-20 20:06 #10 av: Inkanyezi

Om du tittar på Wikiartikeln om flageolett, så kanske du fattar idén. På något sätt har man dämpat, så att stämbandet svänger i en annan fas än grundtonen. Det finns ju alltid ett antal övertoner hos en sträng, och stämbandet liknar väldigt mycket en sträng. I det vanliga röstläget är det andra och tredje övertonen som kan vara de som modulerar grundtonen, medan första övertonen nästan aldrig har någon stor verkan, vare sig hos en sträng, i en luftpelare eller hos stämbanden.

I falsetten svänger stämbandet i den första övertonen, och det innebär ofta att alla andra övertoner är dämpade. Den siste sångaren är ett undantag, då han har en ganska rejält modulerad falsett, vilket inte bara hänger på stämbandens svängning, utan också luftkavitetens form och storlek.

Och kanske din "piano dolce" i själva verket är en mjuk falsett. Det karakteristiska i falsetten är det som liknar när man spelar på såg med stråke, att tonen är fattig på övertoner och renare än den vanliga rösten. Det märks också hos Viqui, även om han har en hel del övertoner i sin falsettsång. Hans röst når samma tonläge som falsetten, men den är mycket fylligare, med mer övertoner, en helt annan klang, när han sjunger samma ton utan falsett.

Och "piano dolce" kanske i själva verket är falsett? Falsetten kan sjungas ända ner till oktaven över den lägsta tonen man klarar med den vanliga rösten, och det är inte någon särskilt hög ton. Många har också svårt att komma särskilt högt i falsett, eftersom det är ganska lätt att tappa den - alltså att svängningen återgår till den vanliga, som ligger en oktav under.

Man kan känna igen falsetten på var man verkar känna den i luftvägen, i kaviteten precis över struphuvudet, baktill, förutom i själva strupen. På något sätt dämpas resonansen i den nedre delen av strupen, även om magstödet är med. Det är flera muskler i halsen inblandade, och för den som är ovan kan det vara ansträngande. Inte ansträngande för stämbanden, utan mer för muskler som man inte är helt van att använda på det sättet.

Anmäl
2013-07-20 22:30 #11 av: Leramani

Hm . Du svarade inte på frågan.

Anmäl
2013-07-20 23:08 #12 av: [lenniiis]

Fattar inget :P

Anmäl
2013-07-25 09:11 #13 av: Inkanyezi

#11 Jag tror jag gjorde ett försök att svara på frågan. Jag vet ju inte exakt hur det ser ut, eller mekanismen som får första övertonen att dominera, utan det är mer en idé där jag jämför med en sträng. Kanske sågen är en bättre liknelse, eftersom den inte uppför sig som en sträng, men ändå saknar övertonerna. Den svänger i ett högre tonläge än sin grundton, eftersom den är låst i båda ändarna. Klangen är mycket ren, övertonerna saknas i stort sett. Och det är inte något hinder att stämbandet inte kan stoppas på mitten. Överblåsning i alla blåsinstrument skapar första övertonen utan någonting som dämpar mitten av pelaren, även om det i vissa blåsinstrument är en teknik som används för att få fram övertonen lättare.

Falsetten är första övertonen, och i regel är andra övertoner och grundtonen så starkt dämpade att tonen är nästan ren - dolce. Om den sedan är piano eller fortissimo beror nog mer på sångaren. Viqui har hela registret.

Jag har försökt hitta instruktioner till falsetten och teori kring det, men jag kammar i stort sett noll. Auktoriteter på ämnet hävdar att kvinnor inte har falsett, men åtminstone Joan Baez är ganska tydligt uppe i falsett i väldigt många sånger. Jag kan inte heller förstå att ett kortare stämband och mindre struphuvud skulle kunna hindra att man använder samma teknik. Skillnaden borde mest vara tonhöjden.

Och så har jag hittat ett par "instruktioner" på tuben av "pedagoger" som inte själva kan sjunga falsett. Jag tänker mig att om man ska lära ut något, så bör det vara någonting som man själv kan.

Det kanske underlättar om man börjar tidigt?

Anmäl
2013-07-31 14:38 #14 av: Tilde

http://en.wikipedia.org/wiki/Falsetto Tummen upp

♥ Tilde

Anmäl
2013-07-31 14:55 #15 av: Inkanyezi

#14 Wow, så långt hade jag inte kollat, och det var ju en mycket god genomgång som i stort bekräftar att det faktiskt finns kvinnlig falsett och att man upplevar att det är mindre ansträngande att sjunga falsett än röstens grundläge.

Jag är själv inte falsettsångare, så jag kan inte gärna ge mer information i ämnet, men jag är fortfarande övertygad om att det man hör Nina Mouskouri sjunga faktiskt är falsett. Wikipediasidan ger mer och bättre information om ljudbildningen än mina usla försök, och det är tydligen den yttersta kanten av stämbandet som bildar tonen, dock kanske genom en mindre öppning än hela längden.

Hursomhelst finns det sångare som har god kontroll av sin falsett, där ett par exceptionella sångare är Viqui, som jag har postat på min egen webbsida, och Nina Mouskouri. Också Harry Belafonte och Joan Baez använder falsett ofta, men inte lika utpräglat som mexikanska sångare eller Viqui, och jag har ju postat ett exempel på att även ett barn kan lära sig tekniken, så det har inte med stämbandets längd eller struphuvudets storlek att göra.

Anmäl
2013-12-30 05:16 #16 av: Inkanyezi

Och jag puffar den här tråden med en liten tjej som kanske hade otur att komma med i samma omgång som Amira Willighagen. Hade inte Amira varit där, så hade hon säkert varit en vinnare. Men det är mer eller mindre otroligt att två sådana underbarn dyker upp från ingenstans bara, och på samma ställe.

Sofia Asgari, Nattens Drottning

Anmäl
2013-12-30 12:44 #17 av: [lenniiis]

Fyfan vad bra!!

Anmäl
2014-01-01 21:38 #18 av: Leramani

Det gör ont att höra den här senaste tjejen. Rösten är forcerad och det kan orsaka bristningar och total avsaknad av sångförmåga senare. Hon använder inte magstöd utan sjunger enbart med stämbanden.

Hon har talang för sånt rent generellt,  men behöver få gå den vanliga vägen och bli vuxen och få stärka rösten innan hon uppmuntras att ta i på det här sättet.  Oerhört oinformerat att tycka att detta är bra. Skäms.

Anmäl
2014-01-07 10:50 #19 av: Mimmi

Eftersom jag känner att tonen blev rätt hård nu och det säkert kommer att uppstå en diskussion, vill jag påminna om att det är viktigt att vi här på sajten respekterar varandra och har en öppen attityd där vi inte dömer varandra. Vi har alla olika åsikter, erfarenheter och kunskap - det behöver vi respektera. Diskussion och debatt är det inget fel med, men vi behöver skriva till varandra på ett sätt som gör att alla känner sig välkomna och ingen känner sig kränkt eller påhoppad.

Anmäl
2014-01-07 12:37 #20 av: DaniPoo

Jag tror faktiskt det är en slags falsett, kan själv sjunga så.
En sånglärare i gymnasiet kallade det "falsett i modalt röstläge" när jag sjöng så.

Förr trodde jag att jag bara hade två lägen (Modal/bröst&Falsett)
Men idag finns det vissa toner som jag kan ta i tre olika lägen.
Typ som att det finns två falsetter + bröströsten.

Dem två falsetterna påminner lite om flageoletter (Mjuka) & overtoner (hårda flageoletter) på en gitarr. Det är liksom samma röst fast med olika tekniker.

I den hårdare falsetten placerar jag tonen långt bak och upp i svaljet (nästan uppe i näsan) använder mer men släpper ut mindre luft (än vanlig falsett) och liksom tvingar fram en hård ton genom att låta diafragman gå (Super Saiyan). Många hårdrocks sångare sjunger på liknande sett. 

Visst kan jag sjunga mjuk falsett med hög volym men det är inte samma sak som den hårda tvingade falsetten.
Och bröströsten är ofta för *distad* för att låta bra i dem högre intervallerna för mig.

Hade Nick lagt till lite mer breda vibraton när han sjöng med den tekniken så hade det förmodligen låtit rätt metal ^^

Men ta inte allt jag skrev som fakta. det är inget jag är helt 100% på.

Den här sångeren sjunger mycket på det viset jag menar.

Anmäl
2014-01-07 13:10 #21 av: Inkanyezi

#19
Jag vet inte om tonen är för hård - i alla händelser kan man helt klart uppleva Sofia Ashgaris ton som för hård i en annan bemärkelse, precis som Leramani säger i #18.

Men jag är inte helt övertygad om vare sig att barn inte ska sjunga opera eller att Sofias ansträngning skulle bero på svårigheterna i sången. Jag har själv upplevt scenskräck inför stor publik, och den kan leda till att man spänner sig oerhört, och också till att man missar. Det jag ser som lite märkligt här är att det känns som om Sofia upplever osäkerheten inför publiken och de tre domarna, men att hon övervinner den och sjunger, därför att det är precis vad hon kan.

Så anmärkningarna kanske också borde innefatta att man kanske inte bör utsätta väldigt unga personer för den otroliga stress det innebär att ställas ensamma inför en stor publik och ett gäng domare, som ska fatta väldigt avgörande beslut för deras framtid med vad de mest av allt älskar att göra.

Jag vet inte säkert om Sofia Ashgari, men Amira Willenhag har en mycket avspänd hemmiljö när det gäller musik, och hon sjunger för att det är vad hon tycker allra bäst om. Hennes attityd i mindre pressade situationer är väldigt avspänd, och hon har ett avspänt förhållande till musiken och sången. Inte alls något pressat underbarn, utan en vanlig tjej med ett mindre vanligt intresse. Jag har på nära håll fått iaktta hur pedagoger i sin iver att utveckla elever, helt har dödat det som från början drev den unga personen att utveckla sin talang. När min son sattes i Adolf Fredrik förlorade han allt intresse för att sjunga. Innan dess sjöng han med glädje, och otroligt bra.

Jag har en anekdot därifrån, som fortfarande gör mig sorgsen och mycket tveksam till den skolan som institution för musikalisk fostran. Det ligger visserligen, liksom det här ovanför utanför trådens rubrik, men är ytterligt relevant för sajtens tema.

Luciano Pavarotti skulle sjunga i Globen, och Adolf Fredriks kör var inbjudna att sjunga med honom, vilket jag från början tyckte var en bra idé. När så sonen kom hem med papperet visade det sig att kördeltagarna skulle betala inträde, och jag fick då förslaget från mamman att dela kostnaden.

Jag gick i taket över förslaget. Det var något av det fräckaste jag någonsin har varit med om. Där står fetknoppen och gal för att dra in hundratusentals kronor, och musikerna som hjälper honom i hans framförande ska betala som publik. Jag tappade allt intresse för Pavarotti som konstnär. För mig är han bara en skitstövel, och jag betalade självklart inte. Och det omdömet är vad han tog med sig i graven.

Anmäl
2014-01-12 19:32 #22 av: DaniPoo

Jag hittade det här efter lite forskning!
Och jag tror det är exakt det jag pratade tidigare om.

Anmäl
2014-01-13 01:12 #23 av: Leramani

Det här är vad jag kallar att egalisera rösten,  att få rösten att låta lika bra i hela röstomfånget och utan vare sig läckage ("falsett") eller pressad (chest voice pushed up).  Det som kallas mix är det jag kallar egaliserad röst.
I klassisk sång avrådes man från läckage eller att pressa rösten. I andra genre använder man båda dessa "röstfel".

Kul. Gamla kunskaper med nytt namn.

Anmäl
2014-01-13 17:00 #24 av: DaniPoo

#23 fast lite måste man väll pressa på falsetten om den ska låta mer *Bröstig*? Alltså inte så att det känns obehagligt.
Fast du kanske inte menar pressa på samma sett som jag menar? Ursäkta i sånna fall :) I

Anmäl
2014-01-13 18:02 #25 av: Leramani

Ingen anledning att be om ursäkt.

Det ska aldrig ALDRIG kännas obehagligt, trångt, spänt när man sjunger. Oavsett genre.

Anmäl
2014-01-13 18:38 #26 av: DaniPoo

#25 Ja det vet jag också att det inte ska göra. Men pressa kanske inte riktigt är det ordet jag söker.

Det jag syftar på är inte obehagligt och känns inte fel på något sätt,
Tricket ligger i att öppna upp svaljet och slappna av med halsen, när man hittar det så vet man, för det tar verkligen inte emot att sjunga högt, stark och *bröstigt*.
Men det tar mer på krafterna än att sjunga vanlig ren falsett även om du sjunger väldigt stark falsett. Men det är nog bara för att diafragman jobbar mer.

Anmäl
2014-01-13 18:44 #27 av: Leramani

Det tar mera luft att sjunga med full röst (mixat) än med huvudklang (det du kallar falsett). Mycket mer luft. Ju mer full röst du har med, ju fler register som är med samtidigt,  desto mer luft går åt.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.